Scheepmaker, Nico

Nederlandse dichter, columnist en sportjournalist; (1930-1990).

** I Koning Voetbal. Verhaal verschenen in Gard Sivik 31, september 1963.
Voetbalde op straat met Kees Fens en Rinus Michels. Had een groot aandeel in het veranderende aanzien van de sportjournalistiek in Nederland vanaf eind jaren vijftig. Zijn totale oeuvre aan columns wordt geschat op twaalfduizend.

II Over het tot het bot afkluiven van een van de grootste raadsels in Cruij/yffs leven. Hoofdstuk vijf van Cruijff, Hendrik Johannes, Fenomeen. Nijgh & Van Ditmar, 1997, isbn 9038867670 (Eerste druk 1972).

In de inleiding werd al gewaarschuwd voor de verwoestende werking van dit fenomeenboek op (sport)journalisten die de vorm willen kopiëren. Als het aan Cor Coster lag, zaakwaarnemer van Cruijff destijds, was het boek in 1972 nooit verschenen. Hij wilde Scheepmaker flink laten dokken. Onbegrijpelijk, vond de auteur zelf. Op 4 november 1972, twee weken voor verschijnen, legde Scheepmaker uit waarom. ‘Het is ook geen biografie geworden, maar meer een commentaar op allerlei dingen in het voetbal.’ Voor alle zekerheid werd de coveromslag met een tekening van Cruijff door striptekenaar Theo van den Boogaard niet gebruikt. En sneuvelden twee hoofdstukken uit het oorspronkelijke manuscript. Scheepmaker vond dat geen probleem. ‘Het boek was toch al aan de dikke kant, 230 pagina’s. Dat zijn er nu tweehonderd geworden.’ Vele jaren later zou Cruijff vertellen het fenomeenboek te waarderen.

III Ajax honderdste – Magisch getal kwam laat uit hoge hoed. Column in Het Parool onder het pseudoniem Ivo Vettewinkel, 21 mei 1973.

In de inleiding 2007 werd uitgebreid ingegaan op het turfsysteem van Nico Scheepmaker. In het interview voor deze verzamelbundel vertelde Frits Barend over de herkomst van de naam Ivo Vettewinkel. Scheepmaker zou een column gaan doen in het radioprogramma Sportief zijn, beter worden van Frits Barend en Henk van Dorp bij Veronica. Zittend bij het Oudhollands koffiehuis het centraal station in Amsterdam keek het drietal in de richting van het station en zag op een bord geschreven: Verf van Vettewinkel. Van Dorp keek naar Scheepmaker en zei: ‘Wij noemen jou Ivo Vettewinkel.’ Barend knikte en zei: ‘Geen discussie Nico, zo wordt het.’ Direct daarop antwoordde Scheepmaker: ‘Ik ben Ivo Vettewinkel.’

IV Vlinder. Trijfels – column voor de gpd-bladen verschenen op 10 mei 1988.

De grote productiviteit van Scheepmaker had hem de bijnaam ‘de Schrijfmachine’ opgeleverd. De Trijfel -column schreef hij dagelijks. De hier uitgekozen column werd tijdens de uitreiking van de tweede Nico Scheepmaker-beker voor het beste sportboek van het jaar in 2006 voorgedragen. Winnaar dat jaar werd Joop Holthausen met het boek Het geheim van Raleigh (uitgeverij De Buitenspelers, 2005, isbn 9080967637).