Leonard, Willem

Nederlandse journalist, die beter bekend was onder zijn echte naam Willem Leonard Brugsma (1922-1997)

** Kraantje Lek-ritten. Hoofdstuk uit Rallyes en Races. Gatsonides’ avonturen. The Greyhound Press, 1994, isbn 9075145012, (oorspronkelijke uitgave 1950).

Brugsma zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en overleefde verschillende concentratiekampen. Begon in 1946 als journalist bij het Haarlems Dagblad. Maakte in 1954 de overstap naar de Gemeenschappelijke Provinciale Dagbladen (gpd). Vanaf dat moment zou hij reporter, anchorman en onheilsprofeet zijn. Waarom Brugsma al deze beroepen schaarde onder de noemer journalist is te lezen in het 1997 als kerstgeschenk voor de lezers van hp/De Tijd gemaakte boekje met memoires van de voormalige hoofdredacteur van de Haagse Post. De titel was Beroep: journalist. De keuze om in 1950 een boek te schrijven over Maus Gatsonides kwam voort uit de vriendschap die Brugsma had met de autocoureur. De methode was eenvoudig. ‘Daar trok ik de vulpen, Maus eerst de fles en dan zijn geheugen open en daarna werd een verhaal van een wedstrijd verteld. Te beginnen met de Rallye Monte Carlo van 1936 en, negentien avonden en flessen later, Luik-Rome-Luik 1950.’ Aldus schreef Willem Leonard in het voorwoord bij de heruitgave in 1994. Dat Gatsonides na 1950 een nog grotere carrière zou maken als winnaar van de rally van Monte Carlo van 1953 en als uitvinder (zie www.gatso.com) vormde een rechtvaardiging. Zeker zo belangrijk was de bekendmaking van Willem Leonard waarom hij destijds had gekozen voor een pseudoniem. ‘Wel, de schrijver wilde de “serieuze journalistiek” in en een sportboek zou in die jaren de deur daartoe even hermetisch hebben gesloten als een pornografisch werk nu. Vandaar.’