Appel, René

Nederlandse Taalwetenschapper en gelauwerd thrillerauteur (1945)

Clubnieuws. Lezersbijdrage uit Hard Gras maart 1996.

Nederlandse Taalwetenschapper en gelauwerd thrillerauteur; (1945). Schreef begin jaren zeventig enkele stukken in Propria Cures waarin voetbal een rol speelde. Was in dezelfde periode ook actief in het roemruchte pc-Rap elftal en werkte als freelance voetbalverslaggever bij de Volkskrant. Hij promoveerde in 1984 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 verscheen zijn eerste psychologische thriller Handicap.
Vanaf 1899 toen Sim van den Kloet het eerste exemplaar van ‘Clubnieuws dfc’ (hetzelfde blad waarin C. Buddingh’ later zou schrijven) in een oplage van één geschreven exemplaar op een kleedkamerdeur had geplakt, veroverde het zogenaamde clubblad een belangrijke en niet meer weg te denken positie in het voetbalverenigingsleven. Het verhaal Clubnieuws, waarvoor Appel verschillende verenigingen vroeg om hun periodiek en in de knvb-archieven speurde, lijkt met terugwerkende kracht steeds meer het verslag van verdwijnend cultuurgoed. Bij de meeste clubs wordt de belangrijkste informatie tegenwoordig verstrekt via het internet. Gelukkig bieden veel websites nog wel ruimte voor het wedstrijdverslag.
Het verhaal in Hard Gras sluit mooi aan bij het boek Voetbaltaal (sdu uitgeverij, 1990, isbn 901206735). Schatplichtig aan de sociologische blik van Desmond Morris met zijn klassieker The Soccertribe (Nederlandse vertaling: Spel om de Bal, uitgeverij Scheffers, isbn 9055464031) behandelt Appel de vruchtbare kruisbestuiving van voetbal en taal. Van het ontstaan – en de noodzaak van voetbaljargon tot de specifieke woordkeuze van sportverslaggevers en de wonderlijke keuze van clubnamen als Met Uiterste Leeuwenmoed Opwaarts (mulo) en Het Begon Op Klompen (hbok). Bijna alles over het verschijnsel voetbaltaal staat erin.