Bernlef, J.

Nederlandse schrijver, dichter en vertaler (1937 – 2012)

De vliegendste Keep. Verhaal in Barbarber 85 / 1971 – 2.

Bernlef maakte in 1960 als dichter en als schrijver zijn debuut. Voor zijn eerste dichtbundel getiteld Kokkels ontving hij de Reina Prinsen Geerligprijs. Brak door als schrijver in 1984 met de roman Hersenschimmen. J. Bernlef is een pseudoniem voor Hendrik Jan Marsman. Sport speelt vrijwel geen rol in zijn werk. Het verhaal over Eppie van de Berg is te beschouwen als een uitnodiging aan sporthistorici om deze wonderlijke keeper op te sporen. Grondig onderzoek is geboden, maar in de wetenschap dat het verhaal feitelijke onjuistheden bevat zou het ook best kunnen zijn dat Marsman in 1971 terug verlangde naar de tijd dat een voetballer ‘zijn gedrag niet liet leiden door utiliteit’.