Kok, Auke

Nederlandse journalist en schrijver (1956).

I Meneer Kessler, wakker worden! Verhaal in voetbalmaandblad Johan, verschenen juni 2002.

Debuteerde in 1995 als non-fictie schrijver met De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals. Begon als journalist met schrijven over sport bij de Haagse Post en later ook voor het fusieblad hp/De Tijd. Kreeg daar in 1997 een eigen sportcolumn, waarvan in 2000 een bundeling verscheen: Balverliefd (Thomas Rap, isbn 906005718x). Had verder sportcolumns in Johan en in nrc/Handelsblad (vanaf 2005). Ten tijde van dit verhaal was Kok in de beginfase van de research voor het boek 1974. Wij waren de besten. (Thomas Rap, 2004, isbn 9060054881). Met de verschijning van dat boek maakte Kok duidelijk dat de finale in 1974 helemaal niet zo onterecht was verloren, zoals de mythe al jarenlang vertelde. Desgevraagd zou Kok met de wetenschap die hij opdeed tijdens het schrijven van 1974 dit verhaal niet anders hebben geschreven. Nog steeds zou hij – het gedachten experiment volgend van de Italiaanse schrijver Primo Levi, hoe zou de wereldgeschiedenis zijn verlopen als Cleopatra een minder mooie neus had gehad? – voor Nederland een winnende afloop in 1974 hebben voorzien. ‘Ik denk dat de ervaringen opgedaan tijdens het wk 1970 substantieel zouden hebben bijgedragen aan een succesvolle finale.’

II Het trauma van ’74. Verhaal in HP/De Tijd, verschenen op 23 april 2004.

Dit verhaal verscheen kort na het boek 1974. Wij waren de besten. Het diende ter verklaring van het trauma en de daarmee gepaard gaande mythevorming. Met 1974 werd Kok in 2005 de eerste winnaar van de Nico Scheepmaker-beker voor het beste Nederlandse sportboek van het jaar. Meer dan drie jaar na verschijning lijkt het beeld dat Kok in dit boek schept van het Nederlands elftal tijdens het wk 1974 inmiddels gemeengoed. Het boek overwon de mythe. Nederland speelde het beste voetbal, maar verloor de finale ten dele door eigen schuld. Als regerend Europees Kampioen had West-Duitsland ook gewoon een heel sterk team. Als mogelijke aanvulling zou volgens Kok de nieuwe feiten kunnen dienen die in het boek Klem! Jan van Beveren, vlinder in de zestien van Ruud Doevedans (Uitgeverij Parata, isbn 9789079067015) staan. Daarin zou bewezen worden dat Van Beveren afviel als keeper van het Nederlands elftal vanwege financiële belangen van het kamp Cruijff. Kok denkt zeker te weten dat Cruijff zijn boek nooit heeft gelezen. ‘Hij leest, voor zover bekend, zeer weinig boeken. En de historische belangstelling over eigen daden is onder voetballers erg laag.’